1. Aplikasi yang guna internet
Buka root terminal
netstat -atnp

2. Open port

netstat -plantu

Ingat pintu, ganti i dengan l.

Advertisements