Saya sekarang menggunakan Kanotix Firehell. Kanotix merupakan satu distro berdasarkan Debian stable yang mesra pengguna.

Satu masalah dengan Kanotix ialah gagal menjalankan aplikasi dari PortableLinuxAppz. Debian base distro yang lain tiada masalah ini.aa@KanotixBox:/media/sda4/portableapp $ ./chromium
fuse: failed to open /dev/fuse: Permission denied
open dir error: : No such file or directory

Tan Seri Google memberitahu orang lain pun menghadapi masalah ini juga.

fuse: failed to open /dev/fuse: Permission denied
open dir error: : No such file or directory

$ ls -la /dev | grep fuse
crw-rw---- 1 root fuse fuse
# chmod a+rw /dev/fuse
$ ls -la /dev/ | grep fuse
crw-rw-rw- 1 root fuse fuse

run one more and see the next massage
fuse: failed to exec fusermount: Permission denied
open dir error: : No such file or directory

$ ls -la /usr/bin/fusermount
-rwsr-xr-- 1 root fuse /usr/bin/fusermount
# chmod a+x /usr/bin/fusermount
$ ls -la /usr/bin/fusermount
-rwsr-xr-x 1 root fuse /usr/bin/fusermount

Masalah selesai.

Advertisements