Nama software : Tunnelier
Lesen penggunaan : free for individual use.
Sistem Operasi : Windows
Install : Portable, hanya extract ke satu folder,
Kegunaan : SSH Client
Kelebihan : Multi Profile

Distro Linux datang dengan SSH server, deamon dan klien. Ada yang auto enable selepas install. Putty juga telah di port kepada Linux.

Saya memilih Bitvise Tunnelier sebab satu kelebihan yang ada ialah multi profile. Boleh berpindah dari satu SSH tunnel ke tunnel lain dengan mudah.

Tunnelier berfungsi dengan baik menggunakan wine. SFTP juga berfungsi. Hanya terminal saja yang bermasalah sebab tak nampak apa yang ditulis. SSH linux client sesuai digunakan untuk memasuki SSH Shell akaun. Baru cool.