Lupakan OpenVPN GUI. Tak sah guna Linux kalau tidak menggunakan terminal. Menggunakan OpenVPN CLI sebenarnya lebih mudah dan stabil berbanding menggunakan OpenVPN GUI front end.


Kvpnc KDE OpenVPN Client


Gnome Network Manager Applet VPN Plugin

Cara Menggunakan OpenVPN dalam Linux

1. Periksa distro kamu sudah ada OpenVPN atau tidak. Caranya
Buka terminal sudo openvpn
Jika tiada sila install OpenVPN terlebih dahulu.
Tak boleh sudo ? Root terminal, visudo

2. Download OpenVPN config dari penyedia perkhidmatan VPN yang kamu langgan. Jika tiada config berasingan download OpenVPN setup install untuk windows, extract, pergi pada /data/config

3. Simpan OpenVPN config itu di tempat yang sesuai seperti ~/home/vpn

4. Pergi ke directori config tadi, buka terminal. tuliskan
ls *.ovpn

5. Hightlight config yg berkenaan & tampal menggunakan butang tetikus tengah.
sudo openvpn ./servervpn.ovpn
VPN tunnel sudah bersedia bila muncul Initialization Sequence Completed
Jangan tutup terminal windows itu
Guna key [CTRL[ + [v] untuk exit

6. Test dengan you tube kalau nak tau vpn itu boleh unlimit broadband atau tidak.